Composition 8v2

Verkeersveiligheid

Hedendaags verkeersveiligheidsbeleid

Sinds de jaren ’70 is het aantal verkeersdoden flink afgenomen. Toch blijft verkeersveiligheid (terecht) een belangrijk issue. Iedereen wil per slot van rekening ’s avonds veilig thuiskomen.

Werkwijze

Alex van der Woerd van Traffic & Consult heeft jarenlange ervaring in het opstellen van verkeersveiligsbeleid in zowel kleine als grote gemeenten.

TOEPASSING IN DE PRAKTIJK

IN DIT KADER UITGEVOERDE PROJECTEN

  • Advies ‘direct vision’ voor burgemeester Amsterdam
  • Praktijkproef 360-graden camera’s Afval & Grondstoffen Amsterdam
  • Voorzitter Centrale Verkeerscommissie Amsterdam (a.i.)