shutterstock_134985773

Bij de rechter

Recht en zekerheid

Zowel wegbeheerders als belanghebbenden raken vaak in een juridische knoop bij verkeersmaatregelen en omgevingsvergunningen. Alex van der Woerd heeft ruime ervaring in verkeerskundige analyses en onderbouwingen bij een verschil van inzicht. Hij wordt geregeld ingeschakeld door gemeenten, belanghebbenden en advocaten.

Werkwijze

Wanneer er zich een conflict voordoet met betrekking tot een verkeerssituatie of ruimtelijke ontwikkeling, is het belangrijk om objectief vast te stellen waar nu precies het probleem zit. Altijd met het eerlijke verhaal worden verteld. Is de impact voor belanghebbenden niet duidelijk, of worden belanghebbenden echt benadeeld door een voorgenomen besluit?

Het liefst treed je in overleg, voordat je de gang naar de rechter maakt. Niet zelden wordt na een goede uitleg het bezwaar ingetrokken, of andersom het besluit aangepast. Dat laatste gebeurt geregeld na tussenkomst van de rechter. Een bestuursorgaan krijgt meestal de ruimte om met een bestuurlijke lus het besluit aan te passen.

TOEPASSING IN DE PRAKTIJK

Op verzoek levert Alex van der Woerd een inhoudelijke onderbouwing bij een bezwaar op beroep tegen een omgevingsvergunning of verkeersbesluit. Bij belanghebbenden is niet altijd bekend hoe zij hun belang kunnen onderbouwen. In veel gevallen gaat Alex van der Woerd mee naar de bezwarencommissie, rechtbank of de Raad van State.

IN DIT KADER UITGEVOERDE PROJECTEN

Procedures zijn ondersteund in het kader van:

  • invoeren betaald parkeren
  • afgegeven omgevingsvergunningen
  • geweigerde omgevingsvergunningen
  • verkeersbesluiten met grote impact