Alex pomp 2v2 - 0C0A0555

Elektrisch rijden

Het echte nieuwe rijden

Hoewel elektrisch rijden bijna zo oud is als de weg naar Rome, de eerste auto’s in de 19e eeuw waren elektrisch), heeft het toch tot rond 2010 geduurd voordat elektrisch rijden een boost kreeg. Alex van der Woerd heeft in 2009 het allereerste parkeerbeleid bij laadpalen in Amsterdam opgesteld.

Werkwijze

TOEPASSING IN DE PRAKTIJK

IN DIT KADER UITGEVOERDE PROJECTEN

  • Parkeerbeleid bij laadpalen in Amsterdam.
  • Laadvisies diverse gemeenten.
  • Introductie elektrische deelauto’s.