Alex pomp 2v2 - 0C0A0555

Elektrisch rijden

Het echte nieuwe rijden

Hoewel elektrisch rijden bijna zo oud is als de weg naar Rome, de eerste auto’s in de 19e eeuw waren elektrisch), heeft het toch tot rond 2010 geduurd voordat elektrisch rijden een boost kreeg. Alex van der Woerd heeft in 2009 het allereerste parkeerbeleid bij laadpalen in Amsterdam opgesteld.

Werkwijze

Elektrisch rijden was tot 2010 een grote bijzonderheid en was eigenlijk beperkt tot enkele ombouwseries. Dat veranderde, toen in 2009 de eerste elektrische auto’s op de markt kwamen. Ze waren nog niet echt betaalbaar en opladen diende op eigen terrein te geschieden. Eind 2009 verschenen de eerste openbare laadpalen op straat. Het duurde ruim een jaar tot je met één laadpas in heel het land kon laden. En pas twee jaar later werd het mogelijk om met één pas ook overal daadwerkelijk af te rekenen. Tot die tijd was laden op straat gratis.

Elektrisch rijden is groot geworden door voertuigen met een hybride aandrijving: De Opel Ampera, Volvo V60 en vooral de Mitsubishi Outlander. Vooral de laatste is tegen wil en dank berucht geworden. De belastingkortingen waren hoog en de auto praktisch, zodat deze gekozen werd door veel zakelijke rijders die maling hadden aan laadpalen.

Vanaf 2014/2015 namen aanbod en actieradius van elektrische auto’s toe, alsmede het aantal laadpalen. Fastned kreeg voet aan de grond en snelladers steeds meer gemeen goed. Tegenwoordig doen elektrische auto’s niet onder voor benzine- of dieselequivalenten.

Het zou alleen niet slim zijn om één-op-één alle ‘fossiele’ auto’s te vervangen door elektrische auto’s. Het beslag op grondstoffen is enorm, het duurt meer dan twintig jaar voordat er voldoende auto’s beschikbaar zijn en in veel opzichten wordt de wereld er nauwelijks beter van.

TOEPASSING IN DE PRAKTIJK

Vraagstukken rond elektrisch rijden zijn nu voor gemeenten dagelijkse kost. Alle gemeenten hebben zich gecommitteerd aan het maken van een laadvisie. Een visie op het laden van elektrische auto’s die nooit af is. Elektrisch rijden is in feite nog steeds volop in ontwikkeling.

Een essentieel onderdeel daarvan is de plankaart. Daarop staan de locaties waar in de komende jaren openbare laadpalen geplaatst kunnen worden. Zo weten belanghebbenden beter waar ze van op aan kunnen. Daarnaast levert het gemeenten veel tijdwinst op bij het nemen van de nodige besluiten.

Met de toenemende stedelijke verdichting en toepassen van elektrische deelauto’s op mobiliteitshubs bepaalt de ondergrondse infrastructuur steeds meer de mobiliteitsinfrastructuur bovengronds. Voor het laden op die hubs is een goede energievoorziening immers essentieel.

IN DIT KADER UITGEVOERDE PROJECTEN

  • Parkeerbeleid bij laadpalen in Amsterdam
  • Laadvisies diverse gemeenten
  • Introductie elektrische deelauto’s
  • VvE-aanpak deelmobiliteit laadinfrastructuur in Amsterdam