Parkeren

Ontwikkelingen met betrekking tot parkeren

Er is volop discussie in de Nederlandse parkeerwereld. Door terugloop van de winkelomzet laait weer de discussie op over de vraag of juist door betaald parkeren de klanten wegblijven. Of dat juist door gratis parkeren de parkeerders wel komen, mar niet om te winkelen. Daarnaast zit iedereen op het vinkentouw met betrekking tot de toename in deelauto’s en de opmars van de zelfrijdende auto. Zijn er nog wel zoveel parkeerplaatsen nodig, als de auto niet op jouw hoeft te wachten, maar door een ander wordt gebruikt? Of de auto parkeert zichzelf op afstand en komt wel weer als je hem fluit.

Parkeren vraagt aandacht

In steeds meer kleine gemeenten zorgt parkeerregulering voor beroering. Gemeenten dubben tussen de invoering van parkeerbelasting om de gemeentebegroting rond te krijgen en het het gratis houden of maken om de middenstand een goedbedoeld steuntje in de rug te geven. Vooral ‘gratis’ parkeren kan rekenen op groot draagvlak onder inwoners en raadsleden, terwijl betaald parkeren vaak het beste sturingsmechanisme is.

Er zijn tal van ontwikkelingen die van invloed zijn op de aantrekkelijkheid van winkelcentra en de omzetontwikkeling van de middenstand. Daarbij spelen conjuncturele economische effecten en structurele effecten van internetwinkels een grote rol. Parkeren is hooguit een weerstandsfactor. Je gaat immers niet naar een specifiek winkelcentrum “omdat het daar zo fijn parkeert”.

De parkeermarkt gaat dus een onzekere toekomst tegemoet. Het ligt dan ook voor de hand om voorzichtig te zijn met het realiseren van parkeerruimte voor de eeuwigheid. Op veel plaatsen likt men na het realiseren van de vurig begeerde parkeergarage de wonden. De parkeergarage blijkt niet of nauwelijks rendabel en wordt een blok aan het been. Niet elk winkelcentrum ligt in hartje Amsterdam, waar grif vijf euro per uur wordt betaald.

Het is dus belangrijk om de noodzaak van de bouw van parkeergarages goed te onderbouwen en te onderzoeken op welke wijze de parkeervraag kan afnemen. Er worden nu al projecten gerealiseerd, waarbij de garages een andere bestemming kunnen krijgen, wanneer de parkeervraag inzakt. Voorkomen moet worden dat parkeerkelders slechts een tweede leven kunnen krijgen als bergbezinkbassin (ondergrondse opvangbak voor hemelwater, zodat de riolering niet overloopt) of kartbaan.

PARKEREN IN DE PRAKTIJK

In Amsterdam Nieuw-West is de invoering van betaald parkeren onderwerp geweest van bezwaar en beroep. Enkele bewoners vonden de invoering van betaald parkeren in hun buurt niet nodig en zelfs onwenselijk. Na een procedure van maar liefst vijf rechtszittingen bij verschillende rechtbanken in ruim vijf jaar tijd bleek het bezwaar niet ontvankelijk, omdat het een belastingmaatregel en een maatregel van algemene strekking betrof. Het spreekt voor zich dat ook alle beslissingen op bezwaar zijn vernietigd. Allemaal zinloos werk dat de aanzien van het openbaar bestuur en de rechterlijke macht beschadigt.

IN DIT KADER UITGEVOERDE PROJECTEN

Vervoer is altijd in beweging

Kom een keer langs voor een goed gesprek over wat je beweegt.