Composition 5

Parkeren

Hedendaags parkeerbeleid

Onder druk van binnenstedelijke verdichting wordt er anders gedacht over parkeren. Veel gemeenten zijn op zoek naar mogelijkheden om het aantal parkeerplaatsen in de stad te beperken. Dit gaat gepaard met heftige discussies en procedures.

Werkwijze

Ook parkeerbeleid gaat altijd over mensen. Wil het beleid tot een succes worden, is inbreng van sleutelpersonen met kennis en kunde essentieel. Wij proberen altijd vooraf de dialoog aan te gaan en te onderzoeken of een juridische procedure nodig is. Want de beste rechtszaak is nog altijd geen rechtszaak.

Alex van der Woerd van Traffic & Consult heeft veel ervaring in het voeren van gerechtelijke procedures met betrekking tot parkeren, door op te treden als deskundige namens verweerder (gemeente) of apellant (vaak omwonenden of andere belanghebbenden).

TOEPASSING IN DE PRAKTIJK

Traffic & Consult wordt regelmatig ingeschakeld door gemeenten en door individuele burgers of ondernemers. Rode draad daarbij is vooral het integraal beoordelen van problemen en toetsen van oplossingsrichtingen, zodat zoveel mogelijk partijen tevreden zijn met de uitkomst en een gang naar de rechter niet nodig is.

De ene keer past de gemeente haar plannen aan, de andere keer wordt het de burgers duidelijker waarom de gemeente bepaalde keuzes maakt. In beide gevallen zijn beide partijen tevreden en kan worden overgegaan tot uitvoering van de maatregelen.

IN DIT KADER UITGEVOERDE PROJECTEN

  • Parkeeradvies bij diverse gerechtelijke procedures in Utrecht
  • Docent “Parkeerbeleid”Post-HBO DTV Consultants
  • Verkeerskundige onderbouwing bezwaarprocedure binnenstedelijke renovatie in Maastricht.
  • Toets op haalbaarheid van parkeernormering Merwedekanaalzone.