Composition 9v2

Veilig zwaar verkeer

Veilig zwaar verkeer

Verkeersveiligheid in het algemeen en dode hoekproblematiek loopt als rode draad door het werk van Alex van der Woerd. Het is typisch een onderwerp dat permanente aandacht vereist. Al meer dan 15 jaar is hij actief met dit onderwerp.

Werkwijze

Al ruim 20 jaar staat het onderwerp vrachtwagenveiligheid in het algemeen en dode hoekproblematiek in het bijzonder in de belangstelling met de introductie van de dobli-spiegel. Die extra dodehoekspiegel werd in Nederland op vrachtwagens verplicht.

Waar men in eerste instantie dacht daarmee het probleem opgelost te hebben, bleek dat maar ten dele het geval. Elke nieuwe maatregel bleek slechts maximaal een deel van het probleem aan te passen. Permanente aandacht is noodzakelijk.

TOEPASSING IN DE PRAKTIJK

Vaak zijn ernstige ongevallen een trigger voor nader onderzoek of ontwikkelen van nieuwe technieken. Niet alles is even veel belovend, hoewel de ontwikkelaars anders doen geloven. Door de emotionele betrokkenheid van betrokkenen is objectief onderzoek essentieel. Alex van der Woerd voert dergelijke onderzoeken en proeven uit, wat soms leidt tot verrassende conclusies.

IN DIT KADER UITGEVOERDE PROJECTEN

  • Verkenning van een landelijk kennisnetwerk rond het thema dode hoek
  • Advies voor wel of geen bijrijder op huisvuilinzamelwagens in Amsterdam
  • Advies op steunen internationale lobby direct vision door burgemeester Amsterdam
  • Begeleiden praktijkproef 360graden-camera’s
  • Vormgeven spiegelafstelplaats in kleine ruimte