Autodelen: waarom paarden blijven aanbieden als de klant een auto wil?

In de afgelopen week is een rapport van het Share-North/CROW en de werkgroep gemeenten van de Green Deal Autodelen over elektrisch autodelen gepubliceerd met als ondertitel “Wenkend perspectief, maar nog geen logische combinatie”. Dit vroeg natuurlijk om een reactie. Het rapport doet een poging om de elektrische auto in het perspectief van autodelen te plaatsen…