Direct Vision trucks

Naar aanleiding van berichten over een dodelijk dodehoek-ongeval op de Jan van Galenstraat in de media zijn discussies losgebarsten op sociale media, vooral over de stelling dat dit soort ongevallen voorkomen kan worden. De discussie gaat zowel over de infrastructuur als over voertuigen. Infrastructuur In een eerdere blog schreef ik naar aanleiding van Duits onderzoek…

De “Hollandse kruising” is géén dodehoekmaatregel

Het CROW-Fietsberaad publiceerde gisteren haar commentaar op een Duits krantenartikel van vorige maand over dodehoekmaatregelen in Berlijn. Berlijns experiment In Berlijn heeft men geëxperimenteerd met de zogenaamde “protected intersections”, daar ook wel de “Holländischen Kreuzungen” genoemd: Kruispunten met vrijliggende fietsoversteken op ongeveer vijf meter van de rijbaan, met een verhoogd deel tussen binnenbocht voor autoverkeer…

Telewerken: what’s new?

Een kleine dertig jaar geleden deed ik een afstudeeronderzoek bij Marien Bakker op het ministerie van Verkeer en Waterstaat aan de Plesmanweg in Den Haag. Het onderzoek ging over telewerken als onderdeel van vervoersmanagement. Het idee was als volgt: Het ministerie (en eigenlijk de hele rijksoverheid) heeft verspreid over het land kantoren en waarom zou…